Al. Rzeczypospolitej 31, 02-972 Warszawa Wilanów | Otwarte: 6.30 - 21.00 | Tel. 780-116-115 | E-mail: biuro@przedszkolenumerjeden.pl

Harmonogram dnia w przedszkolu


RAMOWY PLAN TYGODNIOWY

Godzina Grupa
2,5-latki 3-latki
6.30 - 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola – zabawy plastyczne, ruchowe, muzyczne; praca indywidualna z uwzględnieniem potrzeb dziecka; podział na grupy
8.30 - 9.00 Powitanie w grupach – gimnastyka poranna, zabawy muzyczne i ruchowe, wprowadzające do tematyki dnia
9.00 - 9.30 Przygotowanie do posiłku – śniadanie; czynności toaletowe, mycie zębów
9.30 - 10.00 Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań
10.00 - 11.00 Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, zabawy w języku angielskim, rytmika)
11.00 - 11.30 Przygotowanie do posiłku - II śniadanie
11.30 - 12.30 Zabawy na świeżym powietrzu, spacery połączone z obserwacjami przyrodniczymi
12.30 - 13.00 Przygotowanie do posiłku – obiad; czynności toaletowe, mycie zębów Zabawy plastyczne i muzyczno - ruchowe
13.00 – 13.30 Odpoczynek poobiedni - leżakowanie Przygotowanie do posiłku – obiad; czynności toaletowe, mycie zębów
13.30 - 14.00 Odpoczynek poobiedni – czytanie baśni i bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej
14.00 – 15.00 Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu, indywidualne zajęcia specjalistyczne dostosowane do potrzeb dziecka
15.00 - 15.30 Przygotowanie do posiłku - podwieczorek
15.30 – 18.00 Połączenie grup - zabawy swobodne, plastyczne, ruchowe, muzyczne; praca indywidualna z uwzględnieniem potrzeb dziecka; rozchodzenie się dzieci do domów