Przedszkole Numer Jeden

Program

Program wychowania przedszkolnego Tablit

Drodzy rodzice!

Pragniemy zaoferować Państwa pociechom nowoczesny Program Wychowania Przedszkolnego Tablit. Warto podkreślić, iż jest on rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tablit został opracowany przez specjalistów, którzy kierują go do placówek odznaczających się kreatywnością, energią oraz gotowością do rozwijania pasji najmłodszych. Te sformułowania idealnie odzwierciedlają idee naszego Przedszkola.

Program Tablit opiera się na dwóch głównych filarach:

a) metoda modelowania dialogów (Questioning the Author)
Polega na zadawaniu pytań otwartych. Nauczyciel nie narzuca odpowiedzi, pozwala dzieciom na twórcze, samodzielne wnioskowanie. Jej stosowanie sprzyja rozwojowi dłuższych form wypowiedzi, poszerzeniu zasobu słownictwa, a także tworzeniu kreatywnych odpowiedzi.
b) metoda projektu
Każdy projekt realizowany jest przez 4 tygodnie. Na początku pierwszego tygodnia wszyscy Państwo otrzymacie kartę informacyjną, która będzie zawierała dane dotyczące tematu projektu, umiejętności jakie będzie nabywało dziecko podczas jego trwania, a także ewentualne sposoby za pomocą których można poszerzyć wiedzę zdobytą przez dziecko na zajęciach. Każdy projekt wiązać się będzie ze zmianą wystroju sali (ma to na celu rozbudzić ciekawość małego odkrywcy), stworzeniem mapy pytań (to dzieci przedstawiają nurtujące je zagadki), spotkaniami lub wyjściami edukacyjnymi, a także przyjemną i ciekawą zabawą m. in. przy użyciu tablicy interaktywnej.

Dzięki programowi skutecznie uczymy języka angielskiego

Program posiada wysoko rozwinięty moduł języka angielskiego. Tematyka poruszana w trakcie lekcji związana jest z problematyką poruszaną w tym czasie na innych zajęciach. Sprzyja to przejrzystości prezentowanych treści a także wpływa na systematyzowanie wiedzy we wszystkich dziedzinach. W zasobach programu odnajdziemy m.in. 27 interaktywnych słowników obrazkowych, gry językowe oraz filmy w języku angielskim, które sprzyjają utrwalaniu informacji.

Program Tablit rozbudza ciekawość w dzieciach

Jak sami autorzy podkreślają Program Tablit daje dzieciom szansę na poznawanie świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie. Nie zmusza do nauki, lecz rozbudza ciekawość. To dzięki niemu możliwe jest tworzenia bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego.

Przedszkole jest bardzo ważnym etapem w życiu dziecka

Przedszkole to etap, który ma na celu przygotować Państwa dzieci do samodzielności, osiągania zamierzonych celów, przezwyciężania trudności i poczucia, iż możliwość rozwoju to pozytywne doświadczenie. Te właśnie cele pomoże osiągnąć nam wspomniany program i nasza kadra, która przy każdym z postawionych zadań oferuje dzieciom uwagę, pomoc, czas i ciepło, którego potrzebuje każdy mały człowiek.