GODZINY PRACY I PLAN DNIA

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Godzina

Program działania przedszkola

7:00 – 8:30

Poranne spotkanie się dzieci w sali. Samodzielna zabawa, aranżowanie otwartych sytuacji dydaktyczno- wychowawczych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.

8:30 – 9:00

Zabawy ruchowe integrujące całą grupę. Poranna gimnastyka. Wyrabianie nawyków higieny osobistej.

9:00-9:30

ŚNIADANIE. Poznawanie i wdrażanie zasad dobrego wychowania podczas posiłku. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

9:30-10:00

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką i literaturą.

10:00-10:30

Organizowanie zabaw i zajęć twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zajęcia w języku polskim i angielskim. Organizowanie warunków edukacyjnych stymulujący wszechstronny rozwój dziecka poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

10:30-10:45

II ŚNIADANIE. Poznawanie i wdrażanie zasad dobrego wychowania podczas posiłku. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni.

10:45–11:30

Czas na świeżym powietrzu. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom podejmowanie inicjatywy zabawowej, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacer Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Zabawy ruchowe organizowane całą grupą – dobór zajęć uzależniony od pogody i od pory roku.

11:30–12:00

Zabawy zorganizowane – aktywności proponowane przez nauczyciela. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia w języku polskim i angielskim.

12:00-12:30

Czynności porządkowe, przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne i samoobsługowe.

12:30-13:00

OBIAD Poznawanie i wdrażanie zasad dobrego wychowania podczas posiłku. Na nabywanie wprawy w posługiwaniu się sztućcami.

13:00-15:00

Relaks, czas wyciszenia i odpoczynku. Dzieci, które nie śpią mogą słuchać czytanej bajki, audiobooka lub muzyki relaksacyjnej w wygaszonej i uspokojonej sali.

15:00 – 15:30

ZUPA + PODWIECZOREK Poznawanie i wdrażanie zasad dobrego wychowania podczas posiłku. Nabywanie wprawy w posługiwaniu się sztućcami.

15:30-16:00

Zajęcia w języku angielskim

16:00 – 18:00

Organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na ogrodzie, prace porządkowe. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Praca indywidualna oraz dydaktyczno- wyrównawcza w sali. Praca z dzieckiem zdolnym. Pożegnanie dzieci.

Dodatkowe Aktywności

Przynajmniej raz w miesiącu organizujemy naszym dzieciom wyjątkowe wyjścia i zapraszamy ciekawych gości. W ramach tych aktywności dzieci mogą odwiedzić teatr, remizę strażacką, czy ogród botaniczny PAN. Regularnie zapraszamy również do przedszkola gości, takich jak żandarmów, marynarzy, lekarzy, aktorów teatralnych, czy prowadzących warsztaty mydlarskie. Co miesiąc staramy się o nowe, oryginalne aktywności, które poszerzą horyzonty naszych podopiecznych, dostarczając im niezapomnianych wrażeń i rozwijając ich zainteresowania. Te dodatkowe zajęcia są uzupełnieniem stałych atrakcji, takich jak basen, jazda konna czy nauka jazdy na nartach.