Przedszkole Numer Jeden

Psycholog logopeda

Przedszkole z psychologiem i logopedą

W Przedszkolu Numer Jeden dzieci objęte są opieką logopedy i psychologa. Obok doskonałych dydaktyków to osoby niezbędne podczas procesu wychowania i socjalizacji dziecka. Indywidualna opieka logopedy pomaga pokonywać trudności w mówieniu i artykulacji trudnych głosek. Z kolei psycholog w tej samej mierze wspiera dzieci, co rodziców.

Obecność obojga specjalistów na miejscu, jest dla rodziców idealnym rozwiązaniem, bo eliminuje konieczność poszukiwania prywatnych wizyt poza naszą placówką. Zarówno logopeda jak i psycholog znają dzieci z codziennych kontaktów, dlatego ich pomoc jest zindywidualizowana i poparta rzetelnymi obserwacjami.

Opieka logopedy i psychologa jest indywidualna i uzależniona od potrzeb

Jeśli Państwa dziecko potrzebuje opieki specjalisty albo to Państwo chcieliby mieć wsparcie w kimś, kto zna się na rzeczy, zapraszamy do Przedszkola Numer Jeden. Nasi wychowankowie oraz ich rodzice mogą liczyć na wsparcie osób kompetentnych oraz życzliwych, którym zależy na dobru dziecka.

Wszelkie działania nasi specjaliści uzgadniają z Państwem. Oferują nie tylko spotkania w czasie zajęć, ale też podpowiadają jak działać i wspierać malucha w warunkach domowych. Warszawa Wilanów, Przedszkole Numer Jeden – opieka logopedy i psychologa zapewniona.